Tıpta Uzmanlık Tezleri;

Tıpta uzmanlık eğitiminin temel koşullarından birini oluşturan tez hazırlama süreci, kişiye bilimsel üretim yapabilme yetisi yanında, uzmanlık eğitimi almakta olan araştırma görevlilerinin, araştırma yürütme ve yorumlama açısından yetilerini geliştirebilmeleri için önemli bir fırsat oluşturur.

Tıpta Uzmanlık tezlerinin formata uygun şekilde düzenlenmesi, içindekiler bölümünün oluşturulması, basılması, ciltlenmesi işlemlerini çok kısa zaman içinde yapıyoruz.

Uzmanlık Tezlerinde Yapılan İşlemler

  • Uzmanlık Tezlerinin formata uygun şekilde düzenlenmesi
  • Basılması
  • Ciltlenmesi
  • CD’ye  çekilmesi