Doçentlik nedir?

Doçent kelimesi Latince öğretme anlamına gelen ”Docen” kelimesinden türemiştir. Dr. Ögr. Üyesi ile Profesör arasında yer alan, bir üniversite akademik unvanıdır.

Doçentlik; Akademisyenlerin akademik hayatında en önemli aşamalardan biridir. Yaptıkları tüm akademik çalışmaların  değerlendirildiği bir süreçtir. Bu süreç uzun yıllardır eserlerinin jürilere gönderilmesi ve sonrasında yapılan sınav şeklinde olmaktaydı. Son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle doçentlik başvuruları dijital ortamda gerçekleşmektedir. Eski  başvuru sistemi göre kolay gibi gözükse de birçok parametre olduğundan zaman ve dikkat gerektirmektedir.

Örnek vermek gerekirse; 30 Makale (yabancı ve yerli) , 50 bildirisi (yabancı ve yerli) olan bir doçent adayının; 640 adet zorunlu alanı doldurması gerekmektedir. Bu da hem zaman ve hem de teknik bilgi anlamında zorluklar getirmektedir.Parametrelerin çokluğu hata ihtimalini de arttırmaktadır. Dosyaların oluşturulması ve yüklenmesi aşamasında da karışıklık olması muhtemeldir.

Biz neler yapıyoruz?

Doçentlik başvurusu yapabilmek için; Üniversitelerarası  Kurul (UAK)’un her dönem yayınladığı kriterlere uygun koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu kriterlere www.uak.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Kriterlerin başında tüm eserlerden toplam minimum 100 puan alınması  gelmektedir. Ayrıca kriterlerin alt başlıklarından da belli puanların alınması  şarttır.

Bizim amacımız, fazla zaman ve dikkat gerektiren bu başvuru işlemlerini özellikle Tıp Alanındaki adayların yoğunlukları nedeniyle eksiksiz şekilde yapmaktır.

Doçentlik Başvuru işlemleri‘nin kriterleri sağlaması yanında bir de jüriler açısından yanlış anlaşılma yada hatalara sebep olmaması da önemlidir. Burada başvuru işlemlerini sizin adınıza   yaparken Etik İhlal anlamında da hata olmaması için de destek sağlıyoruz.

Hizmet verdiğimiz Başvuru alanı  Sağlık Alanıdır. Diğer Sosyal  alanların kriterleri kendi içinde değişmektedir.

DOÇENTLİK BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

Doçenlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş e-devlet ile yapılmaktadır. Sisteme sürekli bilgi girişi yapılacağından e-devlet şifresi gerekmektedir, E-devlet şifresi başvuru sonrası değiştirilmelidir.

1 - Kişisel Bilgiler
2 - Öğrenim Bilgisi
3 - Yabancı Dil Bilgisi
4 - Akademik Görev
5 - Yönetilen Tezler
6 - Proje Görevleri
7 - İdari Görev
8 - Üniversite Dışı Deneyim
9 - Diğer
10 - Ödül / Patent / Tasarım
11 - Dersler
12 - ÜAK Temel Alan
13 - Yayınlar
14 - Doçentlik Başvurusu

Doçentlik Başvurusu için neler yapıyoruz?

 • Öncelikle Doçentlik Başvurusu Yapacak adayın Özgeçmişi oluşturulur.Ayrıca puanlama hesabı da yapılarak adayın varsa neler yapması gerektiği aylar öncesinden tespit edilir.
 • Eski Yıldan Yeni Yıla doğru olacak şekilde Eserler sıralanır ki sonradan yayınlanacak olan yayınlar varsa sıra değişmesin.
 • Bu sıralama yapılırken; Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) ile uyumlu olması için Uluslararası Yayınlar:A1, A2, A3…, Yurtdışı Bildiriler: B1, B2,B3…, Varsa Kitap bölümleri: C2.1, C2.2, C2.3, Ulusal Yayınlar: D1,D2,D3…, Ulusal Bildiriler E1,E2,E3… olarak numaralandırılır.
 • Özgeçmiş oluşturma işlemleri bu şekilde numaralandırıldıktan sonra Klasör olarak Ana bir dosya oluşturulur. Burada içleri boş şekilde A1,A2, B1,B2,C2.1,C2.2, D1,D2, E1,E2…. şeffaf dosyalar etiketlenir.
 • Ardından Yayınların (Yabancı ve Yerli) PDF’leri bulunarak etiketlenen boş şeffaf dosyalara yerleştirilir. Bu şekilde varsa eksikler tespit edilerek dosyanın içeriği tamamlanır.
 • Aynı şekilde Yabancı ve Yerli Bildiriler (Poster, Sözlü Sunum, Davetli Konuşmacı) PDF’den (bütün PDF içinden ilgili sayfalar ve kongre kapağı çekilerek), Kitapçıktan (taranarak) yada CD’den aynı şekilde ilgili bildiri bulunarak oluşturulur.
 • Yabancı yayınlarda; eserin yayınlandığı tarihte SCI/SCI-E olup olmadığına Web of Science’den tek tek bakılarak eserler bölümünde parantez içinde belirtilir.
 • Yerli Yayınlarda; Eserin yine yayınlandığı tarihte Ulakbim’de olup olmadığına “Ulakbim” tarama sayfasından bakılarak eserler bölümünde parantez içinde belirtilir.
 • Özgeçmiş ve Eserler Listesi oluşturulurken, Yayınlarda; Soyad-Adı, Yayın adı, Dergi adı, Yıl, Volume, Sayı, Sayfa numaraları, ISSN numaraları, Yayının hangi indexte tarandığı, Yayının türü (Özgün makale, Vaka Takdimi, editöre mektup) belirtilir.
 • Aynı şekilde bildirilerde de Soyad,-Ad, bildiri adı, Kongre adı, Tarih aralığı (gün-ay-yıl), Bildiri türü (Poster/Sözlü Sunum/Davetli Konuşmacı) belirtilir.
 • Özgeçmiş ve Eser Bölümündeki bilgileri kontrol edilip, Yayınlar için PDF’i ve editör-index-kapak PDF’leri (tek PDF dosyasında), Bildirilerde; Bildiri sayfası, Kongre Kapağı, 2016 Aralıktan sonraki bildiriler için de (POSTER dahil-puan vermese de) Katılım belgesi oluşturulur. İlgili yerlerdeki alanlarda sisteme yüklenir.
 • Atıflar Kısmı da yine DBS’nin istediği şekilde “Web of Science” dan bulunur. Atıf yapan yayınların SCI/SCI-E olan ve ESCI yada SCI dışı olanların sayıları belirlenir, PDF’leri oluşturulur ve sisteme o şekilde girilir ve sisteme yüklenir.
 • Teziniz; Ulusal Tez Merkezi’nde kayıtlı değilse; Tezin PDF’i ile birlikte Tez veri formu doldurulup imzalı şekilde tezbilgi@gmail.com adresine gönderilmelidir.
 • Yukarıdaki tüm işlemler eksiksiz tamamlandıktan sonra DBS sistemine bütün girişler yapılır. Ardından dosya sahibi ile birlikte girişler kontrol edilir.

 • Yukarıda yapılan tüm işlemler Yayınlar kısmı ile ilgili olan bölüm için geçerlidir.
 • Ardından diğer 13 maddenin içerikleri doldurulur.
 • Doçentlik Başvurularının sağlıklı ve eksiksiz yapılabilmesi için bu işlemlere başvuru tarihinden en az 3 ay önce randevu alınarak başlanmalıdır.
 • Başvuru dönemi’nde tüm bilgiler girilmiş şekilde dosya sahibi ile randevulaşarak işlemler sıra ile yapılıp, beyanname kısmı oluşturulur ve son aşamaya kadar gelinir. Bu aşamada onay vermeden önce, Dilekçe, Özgeçmiş ve Eserler Listesi, Beyanname sistem tarafından oluşturulup, kontrol için çıktısı alınır.
 • Ayrıca Yüklenen dosyalar ve içerikleri başvuru sahibi tarafından indirilerek jüriler açısından herhangi bir eksiklik olmaması için kontrol edilmelidir.
 • Sistem son hali ile hazır olduğunda dosya sahibinin onayı ile birlikte başvuru tamamlanır.