Doçentlik nedir?: Doçent kelimesi Latince öğretme anlamına gelen ”Docen” kelimesinden türemiştir. Dr. Ögr. Üyesi ile…

Devamı…

Tıpta Uzmanlık Tezleri; Tıpta uzmanlık eğitiminin temel koşullarından birini oluşturan tez hazırlama süreci, kişiye bilimsel…

Devamı …